RNDr. Eva Nešverová – Výpočty důchodů

Odchod do důchodu je téma

Odchod do důchodu je téma

Odchod do důchodu je téma

Odchod do důchodu je opravdu téma. Snad nikdy nebyla problematika důchodů diskutována tolik, jako se tomu děje v dnešní době. Řada již uzákoněných změn v pravidlech, kterými se řídí věk odchodu do důchodu a výpočet důchodu, i čas od času publikované návrhy změn budoucích vedou k tomu, že se téma odchodu do důchodu stává častým tématem diskuzí už u lidí generace 50+. A nutno dodat, že oprávněně. I když většina lidí nemůže realisticky očekávat, že by jim starobní důchod teď nebo kdykoli v budoucnu umožnil pokrýt veškeré potřeby, je rozumné zjistit si, s čím lze v budoucnosti počítat.

Existuje několik dobrých důvodů, proč si nechat provést výpočet důchodu:

1) Výše důchodu závisí na počtu odpracovaných let, přesněji řečeno na době pojištění. Určit tuto dobu ovšem vůbec není jednoduché. Někomu se kupříkladu do této doby ještě započítává studium, jinému už ne. Někdy se studium započítá plně, jindy se jeho doba pro účely výpočtu důchodu krátí. Také doba registrace na úřadu práce se do výpočtu zahrnuje s omezeními. Budete-li znát přesně svou dobu pojištění, můžete svůj odchod do důchodu správně načasovat tak, aby Váš důchod vyšel co nejvyšší. Pak se Vám nestane, že byste např. kvůli chybějícím dvěma týdnům ztratili celý rok pojištění a zbytečně pak pobírali kvůli tomu po zbytek života nižší důchod. Jinými slovy: Volba data odchodu do důchodu je klíčová.

2) Výpočet důchodu je složitý, vstupuje do něj značné množství dat, obsahuje celou řadu proměnných a konstant a je přitom třeba respektovat různá pravidla. ČSSZ zpracovává ročně několik tisíc žádostí o důchod a občas může dojít k chybám. Proto je vhodné nechat si provést  kontrolní výpočet důchodu nezávislým odborníkem. Výpočet důchodu za pomoci důchodové kalkulačky volně dostupné na internetu je užitečný, ale pouze orientační. Je totiž založen na tom, že sami znáte svou dobu pojištění.

3) Je potřeba si také zjistit, zda je vůbec vaše doba pojištění dostatečně dlouhá pro nárok na starobní důchod. Pro odchody do důchodu v r. 2016 je stanovena na nejméně 32 let, a to se týká i důchodů předčasných a předdůchodů. Každý dalším rokem se požadovaná doba o 1 rok zvyšuje, v r. 2019 a dalších letech již bude třeba doba pojištění nejméně 35 let.

Snad je nyní z výše zmíněného zřejmé, že se jedná o dost složitou problematiku, do níž proniknout stojí hodně času. A tak pokud budete potřebovat spočítat důchod nebo se prostě poradit, mohu vám pomoci.