RNDr. Eva Nešverová – Výpočty důchodů

Informativní list důchodového pojištění IOLDP

Informativní list důchodového pojištění IOLDP

Informativní list důchodového pojištění IOLDP

Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP) obsahuje přehled Vašich dob pojištění a osobní vyměřovací základy za jednotlivé roky. Je nezbytně nutný k tomu, abych Vám mohla provést výpočet důchodu.

IOLDP Vám jednou za rok na požádání vystaví Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Písemnou žádost je třeba zaslat na adresu: Ústředí ČSSZ, odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5. Formulář žádosti najdete zde: Žádost o vydání IOLDP.

Žádost lze zaslat také v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz

Od března 2015 byl Českou správou sociálního zabezpečení zřízen také on-line přístup k IOLDP (přihlášením se do ePortálu ČSSZ), je však možný pouze za předpokladu, že máte datovou schránku.

Informativní list zašle Česká správa sociálního zabezpečení do 90 dnů ode dne doručení žádosti, zpravidla to však bývá výrazně dříve.

V případě, že ve svém IOLDP najdete chybějící doby pojištění nebo jiné nesrovnalosti, máte právo se znovu obrátit na ČSSZ, doložit kopií příslušného dokumentu skutečnost, kterou je třeba opravit, a žádat opravené vydání IOLDP. Nicméně toto se netýká údajů za rok, který bezprostředně předchází roku, v němž o IOLDP žádáte. Není také třeba dokládat rodičovskou dovolenou, není-li v přehledu uvedena. (Dokládá se až při podání žádosti o starobní důchod.)

Pro účely mého výpočtu stačí, když mi chybějící údaje sdělíte.