RNDr. Eva Nešverová – Výpočty důchodů

Důchody

Odchod do důchodu je téma

Odchod do důchodu je téma

Odchod do důchodu je opravdu téma. Snad nikdy nebyla problematika důchodů diskutována tolik, jako se tomu děje v dnešní době. Řada již uzákoněných změn v pravidlech, kterými se řídí věk odchodu do důchodu a výpočet důchodu, i čas od času publikované návrhy změn budoucích vedou k tomu, že se téma…