RNDr. Eva Nešverová – Výpočty důchodů

O mně

Vystudovala jsem matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor učitelství matematiky a fyziky, dvacet tři let jsem působila jako vysokoškolský učitel na katedře matematiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Pak jsem několik let pracovala jako odborná redaktorka v nakladatelství Prometheus, které se specializuje na vydávání učebnic matematiky a fyziky.

K problematice výpočtu důchodů mě přivedla zvědavost

O problematiku důchodů jsem se začala zajímat v r. 2009, kdy jsem se rozhodla zjistit, jak se důchody vlastně počítají. Ukázalo se, že jde o opravdu složité, ale současně velmi zajímavé téma. Začala jsem provádět výpočty doby pojištění a důchodu svým příbuzným a přátelům. Od roku 2015 se již věnuji počítání důchodů a poradenství v důchodové problematice profesionálně.