RNDr. Eva Nešverová – Výpočty důchodů

Ceník

Všechny výpočty se hradí až po jejich obdržení.
Výpočet důchodu včetně stanovení vhodného termínu pro odchod a zhodnocení výhodnosti přesluhování,
řešení situace pro předčasný důchod, přesluhování, předdůchod, ztrátu zaměstnání apod.
3950 Kč
V ceně jsou varianty výpočtů důchodu podle Vašich potřeb, přání a mého doporučení, tak, aby bylo možno zvolit optimální řešení situace, spolu s vysvětlujícím komentářem.
K tomu je v ceně osobní nebo telefonická konzultace (prosím čerpat do dvou týdnů od obdržení výpočtů).
Složité případy, analýzy 4950 Kč
Kontrolní výpočet již přiznaného důchodu:
Pokud nebyla nalezena chyba 1950 Kč
Pokud byla nalezena chyba 4500 Kč
Tato cena zahrnuje provedení správného výpočtu, sepsání námitky proti rozhodnutí o přiznání důchodu či žádosti o zahájení řízení o změně výše důchodu a veškeré potřebné poradenství.
Pokud by se Vám cena za tuto službu nevrátila na vyšším důchodu za dva roky, domluvíme se na jejím snížení.