RNDr. Eva Nešverová – Výpočty důchodů

Ceník

Všechny výpočty se hradí až po jejich obdržení.
Základní výpočet důchodu včetně stanovení vhodného termínu odchodu do důchodu 2500 Kč
Řešení situace: předčasný důchod, přesluhování, předdůchod, ztráta zaměstnání apod. 3950 Kč
V ceně jsou varianty výpočtů důchodu podle Vašich potřeb, přání a mého doporučení, zpravidla
3 až 6 variant, tak, aby bylo možno zvolit optimální řešení situace, spolu s vysvětlujícím komentářem.
K tomu je v ceně osobní nebo telefonická konzultace (prosím čerpat do dvou týdnů od obdržení výpočtů).
Složité případy, analýzy 4950 Kč
Kontrolní výpočet již přiznaného důchodu:
Pokud nebyla nalezena chyba 1500 Kč
Pokud byla nalezena chyba 4000 Kč
Tato cena zahrnuje provedení správného výpočtu, sepsání námitky proti rozhodnutí o přiznání důchodu či žádosti o zahájení řízení o změně výše důchodu a veškeré potřebné poradenství.
Pokud by se Vám cena za tuto službu nevrátila na vyšším důchodu za dva roky, domluvíme se na jejím snížení.