RNDr. Eva Nešverová – Výpočty důchodů

Ceník

Všechny výpočty se hradí až po jejich obdržení.
Základní výpočet důchodu včetně stanovení vhodného termínu odchodu do důchodu 1750 Kč
Kontrolní výpočet již přiznaného důchodu:
Pro klienty, kteří si u mne nechali provést výpočty důchodu v posledních dvou letech zdarma
Pro ostatní klienty 1750 Kč
Řešení situace: předčasný důchod, přesluhování, předdůchod, ztráta zaměstnání apod. 3500 Kč
V ceně jsou varianty výpočtů důchodu podle Vašich potřeb, přání a mého doporučení, zpravidla
4 až 6 variant, tak, aby bylo možno zvolit optimální řešení situace, spolu s vysvětlujícím komentářem.
K tomu je v ceně osobní nebo telefonická konzultace (prosím čerpat do dvou týdnů od obdržení výpočtů).
Složité případy, analýzy, důchody s mezinárodním prvkem 4500 Kč
Právní úkony:
Sepsání námitky pro klienty, kteří využili mých služeb v posledních dvou letech 1000 Kč
Sepsání námitky nebo žádosti o zahájení řízení o změně výše důchodu pro ostatní klienty 2500 Kč
Platí se až po obdržení kladného rozhodnutí od ČSSZ; pokud k němu nedojde, nehradíte nic.