RNDr. Eva Nešverová – Výpočty důchodů

Co všechno vám umím spočítat?

Chci vědět, jaký budu mít důchod, a k jakému datu do něj odejít.

Informativní výpočet důchodu

V rámci výpočtu zjistím přesně na den Vaši dobu pojištění. Na základě toho vám doporučím vhodný termín odchodu do důchodu, aby váš důchod vyšel co nejvyšší.

Chci přestat pracovat dříve, ale nepřijít o víc, než je nezbytně nutné.

Řešení dřívějšího odchodu do důchodu

Vypracuji pro vás několik variant odchodu do předčasného důchodu, předdůchodu či obojího. Najdu vždy co nejvhodnější datum, aby byly minimalizovány sankce u předčasného důchodu a aby byla dobře využita doba pojištění.

Již nějakou dobu přesluhuji a nevím, k jakému datu bude nejlepší nechat si přiznat důchod.

Řešení přesluhování

Vypracuji pro vás několik variant odchodu do důchodu, vyčíslím valorizace a posoudím návratnost přesluhování.

Chci ověřit, zda je můj důchod správně.

Kontrolní výpočet již přiznaného důchodu

Provedu kontrolní výpočet a pokud najdu chybu, vysvětlím vám ji a připravím pro vás námitku proti rozhodnutí o důchodu nebo žádost o zahájení nového řízení .

Proč si nechat provést výpočet důchodu?

  • Výše důchodu závisí na počtu odpracovaných let, přesněji řečeno na celkové době pojištění. Určit přesně tuto dobu je ovšem komplikované. Některé studium se započítá plně, jindy se jeho doba pro účely výpočtu důchodu krátí na 80 %. Také některé další náhradní doby pojištění, jako např. evidence na úřadu práce, se do výpočtu zahrnují s omezeními.
  • Přitom žádná důchodová kalkulačka volně dostupná na internetu dobu pojištění nepočítá, nýbrž pracuje s předpokladem, že dobu pojištění sami znáte. Budete-li znát svou dobu pojištění s přesností na 1 den, můžete svůj odchod do důchodu načasovat tak, aby Váš důchod vyšel co nejvyšší. Pak se Vám nestane, že byste např. kvůli chybějícím dvěma týdnům ztratili celý rok pojištění a zbytečně pak pobírali kvůli tomu po zbytek života nižší důchod.
  • Pokud zvažujete předčasný důchod, je třeba navíc brát v úvahu sankce za předčasný odchod - za každých, i započatých 90 dnů, o které odejdete do důchodu dříve. Správné načasování je tady opravdu nezbytnost.
  • Výpočet důchodu je složitý, vstupuje do něj značné množství dat, obsahuje celou řadu proměnných a konstant a je přitom třeba respektovat různá pravidla. Proto při výpočtu ze strany ČSSZ může dojít k chybě a k chybám bohužel skutečně dochází. Je proto vhodné nechat si provést  kontrolní výpočet důchodu nezávislým odborníkem.