RNDr. Eva Nešverová – Výpočty důchodů

Jak na to

Co budete potřebovat

Jediný podklad, který bude potřeba k provedení výpočtů, je tzv. informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP). Tento doklad, který obsahuje přehled dob pojištění a přehled ročních vyměřovacích základů (vašich výdělků v jednotlivých letech), vám jednou za rok na požádání vystaví Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Žádost je třeba zaslat na adresu:
Ústředí ČSSZ, odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5. Formulář žádosti najdete zde:  Žádost o vydání IOLDP.

Žádost lze zaslat také v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz.

Od března 2015 byl Českou správou sociálního zabezpečení zřízen také on-line přístup k IOLDP (přihlášením se do ePortálu ČSSZ), je však možný pouze za předpokladu, že máte datovou schránku.

Informativní list zašle Česká správa sociálního zabezpečení do 90 dnů ode dne doručení žádosti, zpravidla to však bývá výrazně dříve.

 

 

Jak se domluvit

Až budete mít informativní osobní list důchodového pojištění, napište mi email. Můžete také využít kontaktní formulář.

Můžeme si sjednat schůzku (to je vhodné zejména, pokud se potřebujete poradit nebo pokud preferujete osobní kontakt), nebo se dohodneme, že mi vše potřebné pošlete v emailu, případně poštou.

V takovém případě potřebuji zaslat: IOLDP, u žen navíc informaci o počtu vychovaných dětí a jejich přesná data narození. K tomu prosím popište svou situaci a napište, co všechno si přejete spočítat. Já vám emailem potvrdím přijetí podkladů a domluvíme se na výši platby. Možná se pak na vás budu ještě obracet s upřesňujícími dotazy. Uveďte tedy prosím také svůj telefon.

Výpočty posílám jako přílohy emailu (ve formátu pdf) spolu s vysvětlujícím komentářem. Pokud budete potřebovat, vše ještě následně probereme telefonicky nebo písemně.

Výpočty se hradí až po jejich obdržení.